WARUNKI DOSTAWY

 

  1. Realizacja zamówienia przez Sprzedającego rozpocznie się pierwszego dnia roboczego, po otrzymaniu od Kupującego, przyjętej, zaakceptowanej i podpisanej oferty oraz spełnieniu zawartych w niej warunków.
  2. Wysyłka zamówionych produktów następuje po wpłynięciu środków pieniężnych na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy lub zgodnie z indywidualnie ustalonymi warunkami, uzgodnionymi w ofercie.
  3. Czas realizacji dostawy zależy przede wszystkim od rodzaju oraz wielkości zamawianego towaru i jest określony w złożonej ofercie.
  4. Dostawy realizowane są na terenie Polski i Unii Europejskiej za pomocą firmy spedycyjnej lub kurierskiej na podany przez Kupującego dokładny adres Odbiorcy.
  5. Istnieje możliwość dostarczenia towaru za pomocą transportu dedykowanego na podstawie indywidualnych ustaleń.
  6. Odbiorca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu.
  7. Produkty wysyłane do samodzielnego montażu wysyłane są w stanie niezmontowanym i ich montaż nie jest wliczony w cenę towaru.
  8. Wyładunek towaru z pojazdu i pozostałe czynności z tym związane jak np. wniesienie do miejsca składowania, montaż itp. należą do obowiązków Odbiorcy towaru.
  9. W indywidualnie uzgodnionych przypadkach możliwa jest usługa montażu zakupionego produktu. Jako usługa dodatkowo płatna musi być uzgodniona i wyceniona w procesie przygotowania i akceptacji oferty.
  10. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar lub usługa nie są dostępne, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Kupującego i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.       W wypadku, gdy Sprzedawca nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Kupującego, może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Kupującego na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedawcy.