POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Niniejsza polityka prywatności określa rodzaje informacji i danych osobowych zbieranych przez podmiot prowadzący sklep oraz zasady ochrony informacji poufnych dotyczących użytkowników i podmiotów dokonujących zakupów.
 2. Sprzedawca dokłada szczególnych starań w celu ochrony praw użytkowników korzystających ze sklepu, w szczególności w zakresie ochrony prywatności i ochrony informacji przekazanych Sprzedawcy i dotyczących użytkowników. Informacje te (w tym dane osobowe użytkowników) są należycie zabezpieczane, a formularze internetowe służące do służące do przesyłania tych informacji są chronione protokołem bezpieczeństwa SSL, dzięki czemu proces przekazywania danych jest szyfrowany. Przetwarzając dane osobowe użytkowników Sprzedawca zwraca szczególną uwagę na to, aby dane te były chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Podczas kontaktu użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, niezbędnych do świadczenia usług przez Sprzedawcę:

a) przy składaniu zamówienia (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres dostawy, nr telefonu, adres e-mail) 

b) przy wyrażeniu chęci korzystania z usługi otrzymywania bieżących informacji w postaci tzw. Newslettera.

 1. Zapisując się na stronie internetowej na otrzymywanie biuletynu informacyjnego w postaci tzw. Newlettera użytkownik potwierdza, że wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu.
 2. Systemowo dane zbierane są automatycznie podczas każdej wizyty na stronie internetowej sklepu w postaci  adresu IP, nazwy domeny, typu przeglądarki, typu systemu operacyjnego, itp. Mogą być użyte do prowadzenia statystyk pomocnych Sprzedającemu w celach marketingowych oraz w celu udoskonalenia naszego serwisu.
 3. Po dokonaniu transakcji zakupu towaru, Kupujący może otrzymać informacje dotyczące zawartej transakcji,  jej potwierdzenia i omówienia szczegółów realizacji zamówienia. Sprzedający może również kontaktować się z Kupującym w celu przekazania ważnych informacji na podany przez niego numer telefonu lub adres poczty elektronicznej.
 4. Sprzedawca zapewnia użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
 5. Użytkownik ma prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych przez Sprzedawcę.
 6. Użytkownik może przekazać Sprzedającemu decyzję o usunięciu swoich danych osobowych i adresowych  poprzez wysłanie e-maila z adresu, który zgłosił do kontaktu z nim w trakcie składania zapytania lub zamówienia i realizowania transakcji lub poprzez przesłanie Sprzedającemu stosownego oświadczenia w formie tradycyjnej korespondencji na jego adres. Sprzedający nie może zmienić ani usunąć danych Kupującego użytych do danej transakcji zakupu, gdy zostanie wystawiony rachunek lub faktura, gdyż stanowią one część dokumentu księgowego. Sprzedający nie może również zmienić danych zbieranych automatycznie, gdyż nie są one przez niego  generowane, a służą one tylko do celów statystycznych.
 7. Każdy użytkownik może przeglądać zawartość strony internetowej sklepu oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.
 8. Sprzedawca stosuje tzw. pliki "cookies", które zbierają informacje pozwalające dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkowników. Służą jednocześnie do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez użytkowników ze sklepu. Każdy użytkownik może wyłączyć w przeglądarce swojego komputera opcję pozwalającą na zapisywanie plików „cookies”, co zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze sklepu, może jednak spowodować pewne ograniczenia funkcjonalności dostępnych na stronach sklepu.